Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή στην προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για μηχανήματα έργου του Δήμου Δοξάτου