ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης Συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» διά περιφοράς στις 18 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 09:00 έως 12:00