Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της ανάθεσης για την ανάδειξη προμηθευτή στην προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δοξάτου για το έτος 2023, συνολικού προϋπολογισμού 35.959,10€ (με τον ΦΠΑ).