ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος Δοξάτου στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης σας απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην παρουσίαση για την προτεινόμενη χωροθέτηση των Σταθμών Φόρτισης που θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου στις 17:00

στη διαδικτυακή διεύθυνση

https://us06web.zoom.us/j/83899518805?pwd=ZjZ4V0dFeTFFdjRXM1ZoY3Q3M1lkUT09

Στην παρούσα φάση, ο Δήμος Δοξάτου έχει ολοκληρώσει το Στάδιο 1 του Σ.Φ.Η.Ο. Σε αυτό αναπτύχθηκαν εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης δικτύου σταθμών φόρτισης Η/Ο. Έπειτα από αξιολόγηση των σεναρίων από τους μελετητές, επιλέχθηκε το βέλτιστο εξ αυτών και στα πλαίσια της παρούσας διαβούλευσης θα παρουσιαστεί η προτεινόμενη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης. Η πρόταση των μελετητών καθώς και τα εναλλακτικά σενάρια βρίσκονται ήδη διαθέσιμα για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. Μπορείτε να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο της παρουσίασης από τον παρακάτω σύνδεσμο.