Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: »Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2023 και 2024»