Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη προμηθευτή στην προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του νομικού του προσώπου και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου