ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, ενός (1) ατόμου (ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων έργων ( JCB)) για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Δοξάτου (ΣΟΧ3/2022)

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Δοξάτου.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 05 Αυγούστου 2022 έως και 16 Αυγούστου 2022