ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2022 Ε.Π.Ζ. «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση Κανονιστικής Απόφασης – Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Κοινοτήτων Αγίου Αθανασίου και Καλαμπακίου, Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ».