ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2022 Ε.Π.Ζ. «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβουλίου για λήψη απόφασης περί χορήγησης έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ» εντός του γηπέδου ιδιοκτησίας της ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., αγροκτήματος Αγίου Αθανασίου Δήμου Δοξάτου».