ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» δια περιφοράς στις 15 Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 09:00 έως 13:00