ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 5 ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΣ

Ο Δήμος Δοξάτου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει πέντε (5) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης, για την αντιμετώπιση εποχικών, πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Συνημμένα τα απαραίτητα έγγραφα