ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2022 Δ.Σ. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 102/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου κατά το (β) σκέλος σχετικά με την κάλυψη των μη επιλέξιμων δαπανών της πράξης «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κυργίων Δήμου Δοξάτου»».