ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την επιχειρηματική θερμοκοιτίδα που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου MTG (Migrant Talent Garden)

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης


Σας ενημερώσουμε για την επιχειρηματική θερμοκοιτίδα που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου MTG (Migrant Talent Garden) χρηματοδοτούμενο από τα EEA Grants και να προσκαλέσουμε εσάς και τους ωφελούμενους σας να δηλώσετε συμμετοχή.

Η Επιχειρηματική Θερμοκοιτίδα απευθύνεται σε νέους και μετανάστες (16-29 ετών) και θα έχει διάρκεια 4 μηνών. Οι συμμετέχοντες μεταξύ άλλων θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ανάπτυξη και τους τρόπους υποβοήθησης του δικού τους επιχειρηματικού σχεδίου, θεωρητικά μαθήματα και πρακτικές γνώσεις που αφορούν τις ανάγκες μίας επιχείρησης στο ξεκίνημά της. Παράλληλα, θα υπάρξει εξατομικευμένο mentoring από πολύπειρους συμβούλους επιχειρηματικότητας. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί σύνδεση με ανθρώπους της αγοράς και του επιχειρείν, με σκοπό να υποβοηθηθεί η διαδικασία αναζήτησης οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών ιδεών των συμμετεχόντων.

Λόγω της αυξημένης συμμετοχής η περίοδος δήλωσης εγγραφής στην επιχειρηματική θερμοκοιτίδα πήρε παράταση έως τις 25/01.

Τα δωρεάν μαθήματα θα ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα του Φλεβάρη και θα πραγματοποιούνται μια φορά την εβδομάδα για 2 ώρες και θα έχουν διάρκεια 4 μηνών.

Η θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας του Migrant Talent Garden στοχεύει στην έναρξη δωρεάν μαθημάτων προκειμένου να παρέχει στους συμμετέχοντες τις βασικές διαδικασίες και να τους υποστηρίξει να αναπτύξουν μια ιδέα επιχειρηματικότητας.

Οι 10 καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες που θα αναπτυχθούν από τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο των μαθημάτων, θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί με προορισμό τη Λιθουανία, με σκοπό την υλοποίηση ενός συνεδρίου με συμμετέχοντες από όλες τις χώρες της κοινοπραξίας.

Για να δηλώσετε συμμετοχή θα πρέπει να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZJGAplpJngbjg9qIAQDYwtxsVvBFrGyWd3uECBm4iu5JhqA/viewform

Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσετε το ακόλουθο doodle poll με τις ημέρες και τις ώρες που θα είστε διαθέσιμοι ώστε να οργανώσουμε το πρόγραμμα της επιχειρηματικής θερμοκοιτίδας.
https://doodle.com/poll/5wwic3xux6hr5tkz?utm_source=poll&utm_medium=link