ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ο κ.Παπαλιάς θα είναι στις 04/01/2022 στο Π.Ι. Καλαμπακίου.