ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Συνεδρίασης δια περιφοράς του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» στις 21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα από 09:00 έως 12:00