ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Συνεδρίασης δια περιφοράς του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» στις 8 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 09:00 έως 13:00