ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Προϋπολογισμός Πράξης: 1.716.671,82€ (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση : Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης [κωδ. ενάριθμου έργου 2020ΕΠ03110053] .

Παραδοτέα πράξης : Η πράξη αφορά στοχευμένες ενεργειακές επεμβάσεις προκειμένου να αναβαθμιστούν ενεργειακά εννέα δημοτικά κτίρια υψηλής χρηστικότητας αλλά και υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης (σχολικές εγκαταστάσεις, ένας χώρος άθλησης και δυο δημοτικά καταστήματα) . Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στα εξής δημοτικά κτήρια:.

1) Κτίριο 1ου Δ.Σ.Αγ.Αθανασίου

2) Κτίριο 2ου νηπιαγωγείου Αγ.Αθανασίου

3) Κτίριο υπολογιστών 1ου Δ.Σ.Αγ.Αθανασίου

4) Κτίριο 1ου Δ.Σ. Καλαμπακίου

5) Κτίριο 1ου νηπιαγωγείου Καλαμπακίου

6) Κτίριο 2ου νηπιαγωγείου Καλαμπακίου

7) Κτίριο πρώην Δημαρχείου Καλαμπακίου

8) Κτίριο γυμναστηρίου σχολικών μονάδων Γυμνασίου-Λυκείου Δοξάτου

9) Δημοτικό κατάστημα Δοξάτου