ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2021 Ε.Π.Ζ. «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε υπό ίδρυση εγκατάσταση «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ» εντός του γηπέδου ιδιοκτησίας Μιχαηλίδου Ευτυχίας, αγροκτήματος Κυργίων Δήμου Δοξάτου».