ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2021 Ε.Π.Ζ. «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ίδρυση θρησκευτικής εμποροπανηγύρεως στην Κοινότητα Αγοράς Δήμου Δοξάτου και την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας αυτής. (Κανονιστική Απόφαση)».