ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού μελέτης 45.358,71 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«Επισκευή – συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού μελέτης 45.358,71 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)

Τη Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης καταχωρήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου (http://www.doxato.gr) από όπου και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθευτούν