ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «Κάλυψη απορριμμάτων προϊόντων επεξεργασίας ξύλου με εδαφικό υλικό»

Προθεσμία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 11:00 πμ