ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την εκτέλεση εργασιών επισκευών και συντηρήσεων σε αντλιοστάσια ύδρεσης, άρδευσης και αποχέτευσης

Προθεσμία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 11:00 πμ