ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΣΟΧ1)