ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΚΕΔΗΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΔΑΠ ΔΟΞΑΤΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΓΙΩΝ

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν 4 (τέσσερα άτομα) εκπαιδευτικού προσωπικού συγκεκριμένα :

μια (1)θέση Παιδαγωγών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δάσκαλοι) ,

μία (1) θέση Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγοί),

μία (1) θέση Μουσικού και

μία [1]θέση καλλιτεχνικών μαθημάτων[εικαστικού].

Σύνολο τεσσάρων [4] ατόμων.