ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια εποπτικού υλικού, ειδών χειροτεχνίας των δομών προσχολικής αγωγής και φροντίδας οικογένειας του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ