Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Συλλογής και μεταφοράς αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών, των καρπών καστανιάς, των μανιταριών, των καρπών, του πευκοφλοιού – δαδιού, του φυτοχώματος – φυλλοχώματος – καστανοχώματος και του πολλαπλασιαστικού υλικού για την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Δράμας