ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2021 «Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: «Αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων για τη δημιουργία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο κτίριο όπισθεν του δημαρχείου Καλαμπακίου»»