10Η ΔΡΑΣΗ ΒΝΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

Β’ ΘΕΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ :  ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ

ΛΑΒΑΝΕ ΜΕΡΟΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ: ΤΟΥΚΜΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ: ΜΠΑΓΙΑΤΖΙΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ: ΧΥΤΟΥΛΑΚΗ ΣΙΔΕΡΩ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

3   ΘΕΜΑ    ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ

ΛΑΒΑΝΕ ΜΕΡΟΣ:

                                          ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΡΓΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΜΠΑΡΔΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:  ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ:  ΡΙΖΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

10Η ΔΡΑΣΗ

ΘΕΜΑ : ΤΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ

ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ :

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΚΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ : ΜΕΤΑΞΙΑ ΠΑΠΑΤΖΙΚΑΚΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ : ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΤΟΓΛΟΥ