9Η ΔΡΑΣΗ ΒΝΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

Β’ ΘΕΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ :

 «200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΕΛΑΒΑΝ  ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:  ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ:  ΤΟΥΚΜΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ:  ΜΠΑΓΙΑΤΖΙΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ:  ΧΥΤΟΥΛΑΚΗ ΣΙΔΕΡΩ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

2ο  ΘΕΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ : «Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ»

ΛΑΒΑΝΕ ΜΕΡΟΣ:

                                          ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

                                     ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ :ΚΥΡΓΙΩΝ                                        

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ:ΔΟΞΑΤΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:  ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΥΡΓΙΩΝ:ΚΑΜΠΑΡΔΙΑΔΟΥ   ΕΛΕΝΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ:  ΡΙΖΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

9η ΔΡΑΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 : 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ :

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ –
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ : ΜΕΤΑΞΙΑ ΠΑΠΑΤΖΙΚΑΚΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ : ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΤΟΓΛΟΥ

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ


ΘΕΜΑ: «200 χρόνια μετά την 25η Μαρτίου 1821 »


ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ


TMHMA A1
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ: ΖΆΧΑΡΟΥΛΑ
ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ


ΤΜΗΜΑ Α2
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ