ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΚΕΔΗΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΔΑΠ ΔΟΞΑΤΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΓΙΩΝ

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν 4 (τέσσερα άτομα) εκπαιδευτικού προσωπικού συγκεκριμένα : μια (1)θέση Παιδαγωγών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δάσκαλοι) , μία (1) θέση Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγοί), μία (1) θέση Μουσικού και μία [1]θέση καλλιτεχνικών μαθημάτων[εικαστικού]. Σύνολο τεσσάρων [4] ατόμων.