5η ΔΡΑΣΗ ΒΝΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 5ο ΘΕΜΑ  ΜΑΪΟΥ  ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ: ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΟΠΙΑΔΟΥ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΣΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΣΟΛΩΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ  […]

4η ΔΡΑΣΗ ΒΝΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 4ο ΘΕΜΑ  ΜΑΪΟΥ : ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ: ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΟΠΙΑΔΟΥ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΣΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ : ΣΟΛΩΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ  : […]

3η ΔΡΑΣΗ ΒΝΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ                                                  B΄ ΘΕΜΑ ΜΑΪΟΥ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ :ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ: ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ : ΡΙΖΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ  : ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ

2η ΔΡΑΣΗ ΒΝΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Α’ ΘΕΜΑ ΜΑΪΟΥ : ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΛΑΒΑΝΕ ΜΕΡΟΣ: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ΤΟΥΚΜΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΡΓΙΩΝ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΑΡΔΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

1η ΔΡΑΣΗ ΒΝΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ                                                  Ά ΘΕΜΑ ΜΑΪΟΥ: “ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ” ΛΑΒΑΝΕ ΜΕΡΟΣ: ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ : ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ : ΡΙΖΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ    ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ :  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

Το ΝΠΔΔ Δ. Δοξάτου ενδιαφέρεται να προβεί στην Ανάθεση του έργου «Προμήθεια θερμομονωτικής επένδυσης και εξοπλισμού ασφάλειας και εργασίες συντήρησης –επισκευής Η/Μ εγκαταστάσεων , για την προστασία του εξωτερικού συστήματος πυρασφάλειας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Καλαμπακίου»