Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίαςΙδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμωνκλάδου/ειδικότητας ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας για τηνυλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξητους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιώνσχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίεςδημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της ανάθεσης για την ανάδειξη προμηθευτή στην προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δοξάτου για το έτος 2023, συνολικού προϋπολογισμού 35.959,10€ (με τον ΦΠΑ).