ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα στη γεώτρηση Α26 και κινητήρα κοίλου άξονα στο αντλιοστάσιο Α30 της κοινότητας Δοξάτου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και εργασία για την αντικατάσταση ασφαλειών, ρελέ και πυκνωτών στον υποσταθμό μέσης τάσης του αντλιοστασίου ύδρευσης ΔΕ Δοξάτου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για την περισυλλογή των αδέσποτων ζωών συντροφιάς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών σε κτηνιάτρους για στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες φροντίδας των αδέσποτων ζωών συντροφιάς.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Κατόπιν ερωτημάτων από πολλούς Δήμους, διευκρινίζεται ότι το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας σχολικών μονάδων κάθε τύπου και βαθμού, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού, ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ αποκλειστικά και μόνο με Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας κατά του […]