ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2020 Ε.Π.Ζ. «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση νέας κανονιστικής απόφασης που αφορά στην έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Κοινοτήτων Αγίου Αθανασίου και Καλαμπακίου, Δήμου Δοξάτου»