ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 53ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 21-12-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 Μ.Μ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 53ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 21-12-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 Μ.Μ.