ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί των αριθμ.πρωτ. 9517/7-9-2020, 9518/7-9-2020 αιτημάτων του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Βοϊράνης (ΤΟΕΒ), περί παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων για τη διεξαγωγή Τοπικών Συνελεύσεων και εκλογή αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση του ΤΟΕΒ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» & τροποποίηση της 180/30-10-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου» & τροποποίηση της 154/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίηση της με την 7/2020 απόφαση του Δ.Σ.)»