ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2022 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί της αριθμ. πρωτ. 4932/24.05.2020 αίτησης του Γεώργιου Κλωναρίδη του Κλωνάρη σχετικά με την παράταση της μίσθωσης που έχει συναφθεί μεταξύ του ανωτέρω φυσικού προσώπου και του Δήμου Δοξάτου».

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2022 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου περί α) εγκρίσεως της έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του ΜΑΛΑΜΙΔΗ ΙΑΚΩΒΟΥ του Εμμανουήλ και της Βενετίας, κατοίκου Αγίας Παρασκευής, και β) εξουσιοδοτήσεως του Δημάρχου για την έκδοση του ανωτέρω πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής».

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2022 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου περί α) εγκρίσεως της έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του ΜΑΛΑΜΙΔΗ ΙΑΚΩΒΟΥ του Εμμανουήλ και της Βενετίας, κατοίκου Αγίας Παρασκευής, και β) εξουσιοδοτήσεως του Δημάρχου για την έκδοση του ανωτέρω πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής».

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2022 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου περί α) εγκρίσεως της έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑΣ του Κωνσταντίνου και της Τατιάνας, κατοίκου Αγίας Παρασκευής, και β) εξουσιοδοτήσεως του Δημάρχου για την έκδοση του ανωτέρω πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής».

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2022 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου περί α) εγκρίσεως της έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑΣ του Κωνσταντίνου και της Τατιάνας, κατοίκου Αγίας Παρασκευής, και β) εξουσιοδοτήσεως του Δημάρχου για την έκδοση του ανωτέρω πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής».