ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2022 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί αιτήματος του ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Α΄ ΟΠΕΚΕΠΕ, για παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο Δημοτικό Κατάσταση Κοινότητας Δήμου Δοξάτου».

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2022 Δ.Σ. «Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως έτους 2021, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου Δήμου Δοξάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4183/2013 (ΦΕΚ 18/Α)».