ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

[easy_media_download url=»http://din.gr/doxato/backup/wp-content/uploads/2.-Τελική_ΑΣΕΠ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Δ.ΔΟΞΑΤΟΥ-ΣΟΧ1.doc» text=»ΑΣΕΠ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.ΔΟΞΑΤΟΥ ΣΟΧ1″ color=»red_darker» width=»100%» target=»_blank»] [easy_media_download url=»http://din.gr/doxato/backup/wp-content/uploads/2.1-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ-τμήμα-Ανακοίνωσης-σύμβασης-εργασίας-ορισμένου-χρόνου-ΣΟΧ.doc» text=»Aνακοίνωσης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου» color=»orange» width=»100%» target=»_blank»] [easy_media_download url=»http://din.gr/doxato/backup/wp-content/uploads/2.2-Ειδικο-παραρτημα-Ανακοίνσης-ΣΧΟ5-Απόδειξη-Γλωσσομάθειας.doc» text=»Απόδειξη Γλωσσομάθειας» color=»green» width=»100%» target=»_blank»] [easy_media_download url=»http://din.gr/doxato/backup/wp-content/uploads/2.3-Ειδικο-παραρτημα-ΣΧΟ5-Απόδειξη-Χειρισμού-ΗΥ.doc» text=»Απόδειξη Χειρισμού ΗΥ» color=»blue» width=»100%» target=»_blank»]

Προμήθεια και εγκατάσταση μη μηδενιζόμενων υδρομέτρων και διάταξη απόδοσης οικολογικής παροχής-Σύστημα Τηλεμετρίας

Προμήθεια και εγκατάσταση μη μηδενιζόμενων υδρομέτρων και διάταξη απόδοσης οικολογικής παροχής – Σύστημα Τηλεμετρίας