ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΔΑΠ.

Η ΔΗΚΕΔΗΔ ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της ενοικίασης λεωφορείου µε οδηγό για την μεταφορά παιδιών για δράσεις των Κ∆ΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΝΠΔΔ

Το ΝΠΔΔ Δ. Δοξάτου ενδιαφέρεται να προβεί στην απ΄ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών λογισμικού από Απρίλιο έως και Δεκέμβριο του 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το ΝΠΔΔ Δ. Δοξάτου ενδιαφέρεται να προβεί στην απ΄ευθείας ανάθεση ««Παροχή λογιστικών υπηρεσιών τήρησης διπλογραφικού συστήματος, σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υποβολής φορολογικής δήλωσης του ΝΠΔΔ Δ. Δοξάτου από Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα στη γεώτρηση Α26 και κινητήρα κοίλου άξονα στο αντλιοστάσιο Α30 της κοινότητας Δοξάτου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και εργασία για την αντικατάσταση ασφαλειών, ρελέ και πυκνωτών στον υποσταθμό μέσης τάσης του αντλιοστασίου ύδρευσης ΔΕ Δοξάτου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για την περισυλλογή των αδέσποτων ζωών συντροφιάς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών σε κτηνιάτρους για στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες φροντίδας των αδέσποτων ζωών συντροφιάς.