Προκήρυξη συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές εργασίες αποτυπώσεων κοινοχρήστων χώρων» με προεκτιμώμενη αμοιβή 8.455,65 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Προκήρυξη συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές εργασίες αποτυπώσεων κοινοχρήστων χώρων» με προεκτιμώμενη αμοιβή 8.455,65 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Προκήρυξη συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική αποτύπωση και κτηματογράφηση επί της όδευσης διέλευσης ποδηλατόδρομου σύνδεσης των Πηγών Κεφαλαρίου Δήμου Δοξάτου και του Αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων και αποτύπωση και κτηματογράφηση λίμνης και παρόχθιων ιδιοκτησιών κατάντι της περιοχής των Πηγών Κεφαλαρίου» με προεκτιμώμενη αμοιβή 24.796,96 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣΠροκήρυξη συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική αποτύπωση και κτηματογράφηση επί της όδευσης διέλευσης ποδηλατόδρομου σύνδεσης των Πηγών Κεφαλαρίου Δήμου Δοξάτου και του Αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων και αποτύπωση και κτηματογράφηση λίμνης και παρόχθιων ιδιοκτησιών κατάντι της περιοχής των Πηγών Κεφαλαρίου» με προεκτιμώμενη αμοιβή 24.796,96 € […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

[easy_media_download url=»http://din.gr/doxato/backup/wp-content/uploads/2.-Τελική_ΑΣΕΠ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Δ.ΔΟΞΑΤΟΥ-ΣΟΧ1.doc» text=»ΑΣΕΠ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.ΔΟΞΑΤΟΥ ΣΟΧ1″ color=»red_darker» width=»100%» target=»_blank»] [easy_media_download url=»http://din.gr/doxato/backup/wp-content/uploads/2.1-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ-τμήμα-Ανακοίνωσης-σύμβασης-εργασίας-ορισμένου-χρόνου-ΣΟΧ.doc» text=»Aνακοίνωσης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου» color=»orange» width=»100%» target=»_blank»] [easy_media_download url=»http://din.gr/doxato/backup/wp-content/uploads/2.2-Ειδικο-παραρτημα-Ανακοίνσης-ΣΧΟ5-Απόδειξη-Γλωσσομάθειας.doc» text=»Απόδειξη Γλωσσομάθειας» color=»green» width=»100%» target=»_blank»] [easy_media_download url=»http://din.gr/doxato/backup/wp-content/uploads/2.3-Ειδικο-παραρτημα-ΣΧΟ5-Απόδειξη-Χειρισμού-ΗΥ.doc» text=»Απόδειξη Χειρισμού ΗΥ» color=»blue» width=»100%» target=»_blank»]

Προμήθεια και εγκατάσταση μη μηδενιζόμενων υδρομέτρων και διάταξη απόδοσης οικολογικής παροχής-Σύστημα Τηλεμετρίας

Προμήθεια και εγκατάσταση μη μηδενιζόμενων υδρομέτρων και διάταξη απόδοσης οικολογικής παροχής – Σύστημα Τηλεμετρίας