Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ταμπλό μπασκετών και λοιπού εξοπλισμού γηπέδων του Δήμου Δοξάτου

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ταμπλό μπασκετών και λοιπού εξοπλισμού γηπέδων του Δήμου Δοξάτου.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες αποκατάστασης διαρροών αποχετευτικού δικτύου σε ακίνητο του Δήμου

O ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία αποκατάστασης του αποχετευτικού δικτύου του διαμερίσματος επί της οδού Αγ. Κυριακής 7 στο συγκρότημα πολυκατοικιών Άστυ Αιγυπτιωτών στην Κηφισιά Αττικής, ιδιοκτησίας Δήμου Δοξάτου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

Το ΝΠΔΔ Δ. Δοξάτου ενδιαφέρεται να προβεί στην Ανάθεση του έργου «Προμήθεια θερμομονωτικής επένδυσης και εξοπλισμού ασφάλειας και εργασίες συντήρησης –επισκευής Η/Μ εγκαταστάσεων , για την προστασία του εξωτερικού συστήματος πυρασφάλειας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Καλαμπακίου»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Τεύχη Δημοπράτησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ» (αα συστ 88669)