Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών ύδρευσης – άρδευσης αποχέτευσης

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ανταλλακτικών ύδρευσης –άρδευσης αποχέτευσης του Δήμου Δοξάτου για το έτος 2020.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για την λογιστική υποστήριξη και κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης οικ. έτους 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Δοξάτου προκηρύσσει την με συνοπτική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας, με αντικείμενο εργασιών την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Δοξάτου για το έτος 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΔΑΠ.

Η ΔΗΚΕΔΗΔ ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της ενοικίασης λεωφορείου µε οδηγό για την μεταφορά παιδιών για δράσεις των Κ∆ΑΠ