Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΥΡΓΙΩΝ- ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (α/α συστ 90115)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσίας παρακολούθηση και επισκευή δοσομετρικών αντλιών χλωρίου

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας για παρακολούθηση και επισκευή δοσομετρικών αντλιών χλωρίου του Δήμου Δοξάτου.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού φρεατίων και αγωγών αποχέτευσης του Δήμου Δοξάτου

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού φρεατίων και αποφράξεις αγωγών αποχέτευσης Δ.Ε. Δοξάτου.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ταμπλό μπασκετών και λοιπού εξοπλισμού γηπέδων του Δήμου Δοξάτου

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ταμπλό μπασκετών και λοιπού εξοπλισμού γηπέδων του Δήμου Δοξάτου.