Τεύχη Δημοπράτησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ» (αα συστ 88669)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες αποκατάστασης αποχετευτικού δικτύου

O ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία αποκατάστασης του αποχετευτικού δικτύου του διαμερίσματος επί της οδού Αγ. Κυριακής 7 στο συγκρότημα πολυκατοικιών Άστυ Αιγυπτιωτών στην Κηφισιά Αττικής, ιδιοκτησίας Δήμου Δοξάτου.