Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών ύδρευσης – άρδευσης αποχέτευσης

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ανταλλακτικών ύδρευσης –άρδευσης αποχέτευσης του Δήμου Δοξάτου για το έτος 2020.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για την λογιστική υποστήριξη και κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης οικ. έτους 2020.