ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Με την αριθ. 341/2018 Απόφαση του Δ.Σ. έγινε ο καθορισμός του τέλους χρήσης ύδρευσης, αποχέτευσης & άρδευσης για το έτος 2019 και εφεξής, ως κάτωθι Α. Οικιακά: ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 5 ΠΑΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 ΠΑΓΙΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 5 0-300 0,3 301-600 0,4 601-1000 0,6 1001-2000 1 2001 και άνω 1,3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ […]