ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου σε τακτική συνεδρίαση στη 01 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ «Για την πρόσληψη τριών (3) Ειδικών ή Επιστημονικών Συνεργατών με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07»

γνωστοποίηση ειδικών συνεργατών http://din.gr/doxato/backup/wp-content/uploads/Ειδικοί-Συνεργάτες-2.pdf