Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την «Λήψη απόφασης για απαλλαγή δημοτικών τελών βάσει του ΦΕΚ Α’68/ ΠΝΠ της 20-03-2020, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020».

Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν ή έκλεισαν θα πρέπει να καταθέσουν στον δήμο και μέχρι ένα (1) μήνα από την λήψη της απόφασης από το Δ.Σ. (δηλ 11/01/2021): α) την Υπεύθυνη Δήλωση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», β) την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή απόδειξη πληρωμής τέλους και γ) τον αριθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

4Η ΔΡΑΣΗ ΒΝΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2ο  ΘΕΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  : Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΛΑΒΑΝΕ ΜΕΡΟΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ:  ΤΟΥΚΜΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ:  ΧΥΤΟΥΛΑΚΗ ΣΙΔΕΡΩ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2ο  ΘΕΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ : ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΛΑΒΑΝΕ ΜΕΡΟΣ:                                           […]