Εργαστήριο Remicro Local με θέμα “Πως μπορώ να αυξήσω τις πωλήσεις του e-shop μου, βελτιώνοντας τις online προωθητικές ενέργειες»

Το Επιμελητήριο Δράμας και η δομή Lab40 ανακοινώνει, το Εργαστήριο Remicro Local με θέμα “Πως μπορώ να αυξήσω τις πωλήσεις του e-shop μου, βελτιώνοντας τις online προωθητικές ενέργειες» , που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και από ώρα 18:00-20:00 στον χώρο της δομής στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων Lab40. Ομιλητής: Άγγελος Συναδάκης, CEO, e-Commerce Consultant, Social Mind”. Σε […]