3η ΔΡΑΣΗ ΒΝΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ                                                  B΄ ΘΕΜΑ ΜΑΪΟΥ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ :ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ: ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ : ΡΙΖΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ  : ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ

2η ΔΡΑΣΗ ΒΝΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Α’ ΘΕΜΑ ΜΑΪΟΥ : ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΛΑΒΑΝΕ ΜΕΡΟΣ: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ΤΟΥΚΜΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΡΓΙΩΝ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΑΡΔΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

1η ΔΡΑΣΗ ΒΝΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ                                                  Ά ΘΕΜΑ ΜΑΪΟΥ: “ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ” ΛΑΒΑΝΕ ΜΕΡΟΣ: ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ : ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ : ΡΙΖΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ    ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ :  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ