ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΥΜΑΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ο κος Παπαλιάς Γεώργιος, Ιατρός Υπαίθρου θα βρίσκεται στο Π.Ι.Καλαμπακίου την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου και ο κος Ποζατζίδης Γρηγόριος στο Π.Ι. Αγίου Αθανασίου την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου και ο κος Βήτας Αθανάσιος στο Π.Π.Ι. Δοξάτου την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου.