ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ( 9η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12.00΄ στο Δημαρχείο)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση στη 9η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12.00΄ στο Δημαρχείο, Νεροφράκτη και Κανάρη γωνία στο Καλαμπάκι, 1ος όροφος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ( 1η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.00΄ στο Δημαρχείο)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση στη 1η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.00΄ στο Δημαρχείο, Νεροφράκτη και Κανάρη γωνία στο Καλαμπάκι, 1ος όροφος

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΕΔ. Καλούνται όλοι οι Φορείς και Σύλλογοι του Δήμου να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για την περίοδο 2019 – 2023 καθώς και όσοι δημότες και δημότισσες ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν ως μέλη της, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως και την 27η Οκτωβρίου 2019 στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου σε τακτική συνεδρίαση στη 01 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ «Για την πρόσληψη τριών (3) Ειδικών ή Επιστημονικών Συνεργατών με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07»

γνωστοποίηση ειδικών συνεργατών http://din.gr/doxato/backup/wp-content/uploads/Ειδικοί-Συνεργάτες-2.pdf