ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την επιχειρηματική θερμοκοιτίδα που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου MTG (Migrant Talent Garden)

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης Σας ενημερώσουμε για την επιχειρηματική θερμοκοιτίδα που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου MTG (Migrant Talent Garden) χρηματοδοτούμενο από τα EEA Grants και να προσκαλέσουμε εσάς και τους ωφελούμενους σας να δηλώσετε συμμετοχή. Η Επιχειρηματική Θερμοκοιτίδα απευθύνεται σε νέους και μετανάστες (16-29 ετών) και θα έχει διάρκεια 4 μηνών. Οι συμμετέχοντες […]