ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ εκδηλώσεων με τίτλο: “Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση αγροτών σχετικά με την Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων και τη Διαχείριση των Κενών Δοχείων Φυτοπροστατευτικών στον Δήμο Δοξάτου”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 5 ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΣ

Ο Δήμος Δοξάτου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει πέντε (5) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης, για την αντιμετώπιση εποχικών, πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Συνημμένα τα απαραίτητα έγγραφα

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Με την αριθ. 341/2018 Απόφαση του Δ.Σ. έγινε ο καθορισμός του τέλους χρήσης ύδρευσης, αποχέτευσης & άρδευσης για το έτος 2019 και εφεξής, ως κάτωθι Α. Οικιακά: ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 5 ΠΑΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 ΠΑΓΙΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 5 0-300 0,3 301-600 0,4 601-1000 0,6 1001-2000 1 2001 και άνω 1,3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ […]