Έγγραφο του Δημάρχου Δοξάτου προς την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.Μ.Θ. σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων περιβαλλοντικής επιβάρυνσης σε Μονάδα η οποία δραστηριοποιείται στα όρια του Δήμου μας